در حقوق ترکیه “اتباع خارجه” به افرادی گفته می شود که دارای تابعیتی غیر از دولت جمهوری ترکیه هستند. دیپورت و یا اخراج، تصمیم اخراج یک خارجی از کشور است. در مواردی که در قانون شماره 6458 درباره اتباع خارجی و حمایت بین المللی ذکر شده است: “ورود شخص موردنظر از کشور خارجی به ترکیه برای مدت معینی ممنوع است.”

دلایل اخراج از کشور ترکیه

اتباع خارجی حق دارند در مدت قانونی که پس از ورود به ترکیه به آنها داده شده است در ترکیه بمانند. اگر این مدت بیش مدت قانونی باشد یا اگر شخص در طول اقامت، غیرقانونی عمل کند، طبق قانون مربوطه اخراج می شوند. دلایل اخراج خارجیان در ماده 54 قانون ترکیه به وضوح ذکر شده است. برخی از دلایل اخراج اتباع خارجی از کشور ترکیه در زیر ذکر شده است:

 • افرادی که طبق ماده 59 قانون مجازات ترکیه، مشمول اخراج از کشور می شوند.
 • مشخص شود که از رهبران، اعضا یا حامیان یک سازمان تروریستی یا یک سازمان جنایتکار منفعت گرا هستند؛
 • اطلاعات غیر واقعی و اسناد جعلی در حین اقدامات ورود، اخذ ویزا و اجازه اقامت ارائه دهند؛
 • در طول اقامت خود در ترکیه از راه های نامشروع زندگی می کنند.
 • اختلال در نظم عمومی یا امنیت عمومی یا تهدید سلامت عمومی ؛
 • از مدت زمان ویزای خود یا مدت معافیت ویزا بیش از 10 روز گذشته باشد و یا ویزای آن ها لغو شده باشد.
 • اجازه اقامت لغو شود.
 • مدت زمان اقامت بدون تمدید منقضی شده باشد.
 • مشخص شود که بدون مجوز کار مشغول به کار هستند.
 • شرایط و ضوابط ورود یا خروج قانونی از ترکیه را نقض کرده باشند؛
 • با وجود ممنوعیت ورود به ترکیه، وارد ترکیه شده باشند.
 • ادعای حمایت بین المللی رد شود؛ از حمایت بین المللی خارج شوند؛ درخواست غیرقابل قبول تلقی شود؛ تقاضا پس گرفته شود؛ وضعیت حفاظت بین المللی به پایان رسیده یا لغو شود.
 • در صورت عدم پذیرش درخواست تمدید مجوز اقامت، ظرف 10 روز ترکیه را ترک نکنند.

در صورت صدق یک یا چند شرط مذکور، فرد خارجی مورد ارزیابی قرار می گیرد و روند اخراج اعمال می شود. به هر روش، ارزیابی فرد انجام می شود و اینکه کی می تواند مجددا وارد ترکیه شود نیز مشخص می گردد. مدت زمان ورود مجدد افراد خارجی به ترکیه با توجه به وجود شرایط فوق الذکر متفاوت است. این دوره معمولاً حداکثر 5 سال است، اما در برخی موارد می تواند حتی بیشتر باشد. اداره های مهاجرت استانی یا فرمانداری ها در مورد اخراج فرد خارجی تصمیم گیری می کنند.

بیشتر بخوانید: حداقل قیمت خرید در ملک در ترکیه چقدر است؟

روش های رفع دیپورتی از کشور ترکیه

روش های رفع دیپورتی از کشور ترکیه

تبعه خارجی که تصمیم به اخراج وی گرفته شده است، نمی تواند قبل از اتمام زمان مجاز وارد کشور شود. با این حال، یکسری روش ها وجود دارد که می تواند در برابر این تصمیم اعمال شود. 

اولین مورد این است که فرد خارجی یک ویزای قانونی اخذ کرده است و دوم این که علیه این تصمیم به دادگاه و به دادگاه های اداری مراجعه کرده باشد. 

اگرچه تصمیم به اخراج تبعه خارجی وجود دارد، اما شخص می تواند با اخذ ویزای قانونی وارد ترکیه شود. فرد خارجی با اخذ ویزای قانونی برای اهداف کاری، تحصیلی یا تحقیقاتی، ازدواج یا دلایل درمانی، می توانند قبل از پایان ممنوعیت ورود به ترکیه وارد شوند. با این حال، با توجه به این که خارجی ها اغلب سعی می کنند از این روش برای ورود به کشور استفاده کنند، یک تحقیق بسیار جامع توسط افراد مربوطه در مورد فرد خارجی انجام می شود. 

بنابراین، فرد خارجی که برای این مسیر درخواست می کند باید هدف ورود را به همراه مدارک ثابت کند. چنانچه تصمیم به اخراج فرد خارجی به دلیل عضویت در یک سازمان تروریستی یا فعالیت هایی علیه دولت گرفته شود، فرد نمی تواند حتی برای ویزای قانونی درخواست کند. با این حال، اگر شخص به دادگاه اداری مراجعه کند و تصمیم لغو شود، امکان ورود مجدد به ترکیه وجود دارد.

روش دیگری که فرد خارجی می تواند علیه تصمیم اخراج درخواست کند، مراجعه به دادگاه های اداری است. تصمیم اخراج به خارجی، یا نماینده قانونی یا وکیل وی، همراه با دلایل تصمیم گیری اطلاع داده می شود. فرد خارجی حق دارد با درخواست به دادگاه اداری ظرف 7 روز از این تصمیم تجدیدنظر کند. این درخواست می تواند توسط خارجی، نماینده قانونی وی یا وکیل وی انجام شود. شخص متقاضی همچنین باید مرجع تصمیم اخراج را در مورد درخواست خود مطلع کند.

بیشتر بخوانید: نحوه خرید ملک در استانبول به چه صورت است؟

روند اخراج از کشور ترکیه

چنانچه فرد خارجی که تصمیم اخراج وی گرفته شده است، توسط نیروی انتظامی دستگیر شود، وضعیت به فرمانداری ابلاغ می شود تا در مورد شخص تصمیم گیری شود. بر اساس تصمیم دفتر فرمانداری، مشخص می شود که آیا شخص اخراج می شود یا خیر. فرد خارجی قطعا اخراج می شود اگر که:

 • اگر خطر گم شدن یا فرار وجود دارد.
 • در صورت نقض قوانین ورود یا خروج به ترکیه
 • از اسناد جعلی استفاده می کند.
 • در موعد مقرر بدون عذر قابل قبول از ترکیه خارج نمی شود.
 • در صورت تهدید نظم عمومی، امنیت عمومی یا سلامت عمومی، تصمیم به بازداشت وی توسط فرمانداری گرفته می شود.

در نتیجه تصمیم بازداشت اداری برای فرد خارجی، فرد به مرکز اخراج اتباع خارجه (RC) منتقل می شود. اگرچه مدت بازداشت اداری در مرکز اخراج از 6 ماه تجاوز نمی کند، اما در برخی موارد این مدت حداکثر به 6 ماه افزایش می یابد. 

تصمیم بازداشت اداری در مورد فرد خارجی، تصمیم در مورد تمدید این مدت و نتایج ارزیابی هر ماه در مورد فرد خارجی به وی یا نماینده قانونی یا وکیل فرد خارجی ابلاغ می شود. اگرچه راه تجدیدنظر نسبت به تصمیم بازداشت اداری باز است، اما شخص مورد نظر می تواند با مراجعه به دادگاه کیفری از این تصمیم تجدیدنظر کند. 

با این حال، این امر مانع از بازداشت نمی شود. قاضی دادگاه های کیفری درخواست را ظرف 5 روز به پایان می رساند. رای دادگاه قطعی است. با این حال، خارجی یا نماینده قانونی یا وکیل وی که تحت بازداشت قرار می گیرد، می تواند مجدداً به دادگاه کیفری مراجعه کند تا از تصمیم تجدید نظر مطلع شود.

کسانی که نمی توانند اخراج شوند

در ماده 55 قانون آمده است که نمی توان درباره افراد زیر تصمیم به اخراج گرفت:

تصمیم اخراج در مورد آن دسته از خارجیانی که در زیر ذکر شده اند، صرف نظر از اینکه در محدوده ماده 54 قرار دارند یا خیر، صادر نمی شود:

 • وقتی شواهد حاکی از آن باشد که به کشوری که باید بازگردانده شوند؛ مجازات اعدام، شکنجه، رفتار غیر انسانی یا تحقیرآمیز در نظر گرفته می شود.
 • کسانی به دلیل شرایط جدی سلامتی، سن یا حاملگی در صورت سفر با خطر مواجه می شوند.
 • افرادی که تحت درمان جدی قرار دارند.
 • قربانیان قاچاق انسان
 • قربانیان خشونت جدی روانی، جسمی یا جنسی، تا زمان درمان آنها به پایان برسد.

ارزیابی هایی که در این زمینه انجام می شود مختص به هر مورد است و برای همه به صورت جداگانه انجام می شود. با این حال، اگر فرد خارجی که برای وی تصمیم به اخراج گرفته شده است مشمول یکی از شرایط فوق شود، ممکن است از این شخص خواسته شود تا برای اهداف احتیاطی در آدرس خاصی اقامت داشته باشد تا مراتب به اطلاع آن ها داده شود.

بیشتر بخوانید: هزینه های خرید ملک در یونان چگونه است؟

مجازات نقض مقررات

اگر یک تبعه خارجی مرتکب یکی از تخلفات مذکور شده باشد، شخص مشمول مجازات می شود. کار بدون مجوز کار و ادامه اقامت در ترکیه با وجود گذراندن دوره اجازه اقامت از شایع ترین تخلفات است. فرد خارجی که اجازه اقامت وی به پایان رسیده است باید برای تمدید یا تمدید این مدت اقدام کند. اگر این شخص بدون ارائه این درخواست به اقامت خود در ترکیه ادامه داده باشد، مجازات می شود. چنانچه فرد خارجی با عدم پرداخت جریمه ترکیه را ترک کند، تصمیم اخراج 5 ساله گرفته می شود.

lمنبع: Mondaq

چنانچه شخص خارجی ؛

 • جریمه محوله را پرداخت کند
 • متعهد شود که ظرف 10 روز پس از ترک ترکیه درخواست مجوز اقامت کند
 • ترکیه را ترک کرده و پس از پرداخت جریمه دوباره وارد ترکیه می شود
 • “اجازه اقامت” را ظرف 10 روز پس از ورود به ترکیه درخواست کند.

آنگاه وی اخراج نمی شود.

به هر جهت، اگر فرد در این مدت 10 روزه درخواست مجوز اقامت نکند، به عنوان یک فراری در ترکیه باقی می ماند و در نتیجه دستگیر و از ترکیه اخراج می شود. فرد خارجی متخلف می تواند به دفتر نقض روادید در فرودگاه ها مراجعه کرده و جریمه را در آنجا پرداخت کند. اگر فرد خارجی در هنگام خروج از ترکیه جریمه را بپردازد و متعهد شود که ظرف 10 روز برای اجازه اقامت اقدام کند، می تواند یک روز پس از خروج خود وارد ترکیه شود.

کلام آخر

همانطور که اشاره شد، اتباع خارجی حق دارند در مدت قانونی که به آن ها اختصاص داده شده در ترکیه بمانند. با این حال، اگر این مدت قانونی که به آن ها داده شده است بیشتر شود یا افراد از این حق سوء استفاده کنند، آنگاه می توانند از ترکیه اخراج شوند. مدت زمانی که فرد خارجی اخراج می شود با توجه به مورد مشخص متفاوت است. در برخی موارد، در صورت برآورده شدن شرایط مربوطه، به شخص این حق داده می شود که قبل از انقضای مدت، دوباره وارد ترکیه شود، در حالی که در برخی موار ، شخص می تواند به طور کامل از ورود به ترکیه منع شود.

منبع : Mondaq

[kkstarratings]

درباره این نویسنده: