برای مهاجرت به انگلیس روش های مختلف وجود دارد در ادامه با تعدادی از آنها که در حوزه تخصص اینوسپات می باشد آشنا می شوید:

Licensed Skilled Worke
GBM انگلیس